REJESTRACJA

Rejestracja Uczestników IV Konferencji SMA Weekend ze SMA-kiem 2016 została już zamknięta.

Rodzice nowo zdiagnozowanych dzieci z ciężką postacią SMA, którzy chcą wziąć udział w Konferencji, proszeni są o kontakt z Fundacją.